Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Naples-1 statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

  • Id: 1128
  • Firmware: 1.7
  • Controller: 10.4
  • Amplifier: 12.3
  • Antena 1: Ferrite rod
  • Comment: Ferrite Rod Antennas

Vispārīga pēdējās stundas statistika

  • Stacija aktīva:
  • Atjauninājums: pirms 9.0 minūtēm
  • Pēdējais noteiktais zibens: 2022.05.20 19:33:04 UTC
  • Zibeņi: 1,910
  • Signāli: 22,889
  • Lokalizācijas attiecība: 8.3%
  • Dalības attiecība: 25.0% (Karte)
  • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 102 (1.3%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Naples-1 noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Naples-1, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta