Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Regina, Saskatchewan statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1670
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.3
 • Amplifier: H0 / E0
 • Antena 1+2+3: Ferrite rod, length=200mm, diameter=10mm
 • Website: nwrweather.com/
 • Comment: Ferrites 3 x 200mm x 10mm
 • Other Stations from this User: 2487

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva: / nav GPS signāla / netiek uztverti signāli
 • Atjauninājums: pirms 14.2 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2021.11.09 05:52:42 UTC
 • Zibeņi: 0
 • Signāli: 0
 • Lokalizācijas attiecība: -
 • Dalības attiecība: 0.0% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Regina, Saskatchewan noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Regina, Saskatchewan, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta