Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Val-d'or QC statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1973
 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.3
 • Amplifier: H1 / E1
 • Antena 1+2: Ferrite rod, length=200mm
 • Comment: Blue 2x 200mm ferrite rod
 • Other Stations from this User: 1852, 1884, 1854, 1960, 1966, 1969, 1983, 2221, 2231, 2255, 2269

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 3.3 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.12.11 18:18:43 UTC
 • Zibeņi: 0
 • Signāli: 6,058
 • Lokalizācijas attiecība: 0.0%
 • Dalības attiecība: 0.0% (Karte)
 • Unikālās izlādes stacijā (13-18 stacijas): 0 (0.0%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Val-d'or QC noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Val-d'or QC, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta