Amerika

Izvēlies staciju:

Stacijas Frankfort B statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

 • Id: 1439
 • Firmware: 9.1
 • Controller: 19.1
 • Amplifier: H0 / E0
 • Antena 1+2+3: Ferrite rod, length=250mm, diameter=7.5mm
 • Antena 4: Electric field, length=250mm
 • Website: frankfortweather.us
 • Comment: ▲H-3 250x7.5mm - E-250x4mm
 • Other Stations from this User: 689, 791

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 8.5 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2018.08.17 19:01:31 UTC
 • Zibeņi: 7,770
 • Signāli: 8,096
 • Lokalizācijas attiecība: 96.0%
 • Dalības attiecība: 59.3%
 • Unikālās izlādes stacijā (11-17 stacijas): 107 (0.8%)

Last signal

Shows one of the latest signals which the station did send to the server.

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Frankfort B noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Frankfort B, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta