America

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 19.01.2021 18:39:57.157230664 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
  • Odchýlka: 1.3km
  • Prispievatelia: 92
Čas: 19.01.2021 18:39:05.894518358 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
  • Odchýlka: 1.3km
  • Prispievatelia: 32
Čas: 19.01.2021 18:39:05.894641372 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
  • Odchýlka: 4.4km
  • Prispievatelia: 19
Čas: 19.01.2021 18:39:03.388760744 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
  • Odchýlka: 2.5km
  • Prispievatelia: 38
Čas: 19.01.2021 18:38:51.868362639 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
  • Odchýlka: 3.1km
  • Prispievatelia: 30
Čas: 19.01.2021 18:38:49.983823974 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
  • Odchýlka: 1.7km
  • Prispievatelia: 50
Čas: 19.01.2021 18:38:41.796836814 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
  • Odchýlka: 2.0km
  • Prispievatelia: 23
Čas: 19.01.2021 18:37:10.831409511 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
  • Odchýlka: 4.1km
  • Prispievatelia: 50
Čas: 19.01.2021 18:36:52.716612493 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
  • Odchýlka: 4.1km
  • Prispievatelia: 34
Čas: 19.01.2021 18:36:36.862692164 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
  • Odchýlka: 2.4km
  • Prispievatelia: 51

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")