America

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 29.03.2023 19:33:57.148996946 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.4km
 • Prispievatelia: 38
Čas: 29.03.2023 19:33:57.120946762 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.8km
 • Prispievatelia: 36
Čas: 29.03.2023 19:33:57.031064918 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.5km
 • Prispievatelia: 100
Čas: 29.03.2023 19:33:57.031066706 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.2km
 • Prispievatelia: 81
Čas: 29.03.2023 19:33:57.031083613 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.2km
 • Prispievatelia: 61
Čas: 29.03.2023 19:33:57.120961838 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.7km
 • Prispievatelia: 32
Čas: 29.03.2023 19:33:57.031068001 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.4km
 • Prispievatelia: 31
Čas: 29.03.2023 19:33:57.031088235 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.5km
 • Prispievatelia: 44
Čas: 29.03.2023 19:33:49.491102862 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.6km
 • Prispievatelia: 24
Čas: 29.03.2023 19:33:49.491032685 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 42

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")