America

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 06.04.2020 18:12:47.183175719 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.1km
 • Prispievatelia: 0
Čas: 06.04.2020 18:12:47.183168140 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.2km
 • Prispievatelia: 103
Čas: 06.04.2020 18:12:47.183151408 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.2km
 • Prispievatelia: 123
Čas: 06.04.2020 18:12:41.069694116 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.8km
 • Prispievatelia: 22
Čas: 06.04.2020 18:12:40.757293351 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.4km
 • Prispievatelia: 33
Čas: 06.04.2020 18:12:40.768851581 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.2km
 • Prispievatelia: 19
Čas: 06.04.2020 18:12:30.684998614 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.4km
 • Prispievatelia: 24
Čas: 06.04.2020 18:12:11.681483495 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.1km
 • Prispievatelia: 21
Čas: 06.04.2020 18:12:11.699645062 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 40
Čas: 06.04.2020 18:12:03.889247568 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.8km
 • Prispievatelia: 38

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")