America

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 23.03.2019 15:52:59.043678106 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.5km
 • Prispievatelia: 21
Čas: 23.03.2019 15:52:58.982427091 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.6km
 • Prispievatelia: 21
Čas: 23.03.2019 15:52:58.982375667 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.1km
 • Prispievatelia: 46
Čas: 23.03.2019 15:52:58.982343694 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.0km
 • Prispievatelia: 60
Čas: 23.03.2019 15:52:58.982377340 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.4km
 • Prispievatelia: 34
Čas: 23.03.2019 15:52:50.411335426 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.7km
 • Prispievatelia: 33
Čas: 23.03.2019 15:52:50.404949787 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.3km
 • Prispievatelia: 72
Čas: 23.03.2019 15:52:50.411294007 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.5km
 • Prispievatelia: 54
Čas: 23.03.2019 15:52:50.404907012 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.2km
 • Prispievatelia: 47
Čas: 23.03.2019 15:52:26.928885185 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 67

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")