America

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 16.01.2019 23:28:32.449857219 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.1km
 • Prispievatelia: 0
Čas: 16.01.2019 23:28:25.279010832 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 4.1km
 • Prispievatelia: 25
Čas: 16.01.2019 23:28:15.794597475 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.7km
 • Prispievatelia: 79
Čas: 16.01.2019 23:27:54.838881623 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.2km
 • Prispievatelia: 30
Čas: 16.01.2019 23:27:50.336449209 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.2km
 • Prispievatelia: 24
Čas: 16.01.2019 23:27:34.720176063 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.3km
 • Prispievatelia: 24
Čas: 16.01.2019 23:27:12.035878584 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.9km
 • Prispievatelia: 73
Čas: 16.01.2019 23:27:05.856609463 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 3.2km
 • Prispievatelia: 53
Čas: 16.01.2019 23:27:05.796223789 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.3km
 • Prispievatelia: 26
Čas: 16.01.2019 23:27:02.798479347 UTCGraf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Odchýlka: 2.5km
 • Prispievatelia: 34

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici . Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica ? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")